Vacatures

Binnen de wijkraad en de werkgroepen zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor het verbeteren van de wijk. Als wijkraad staan we open voor alle initiatieven die vanuit de wijkbewoners worden ingebracht. Het komt ook voor dat we als wijkraad actief zoeken naar vrijwilligers voor een specifieke taak. In dit geval wordt een vacature samengesteld waarin de beschrijving van de werkzaamheden staan.

Op dit ogenblik zijn wij op zoek naar buurtbewoners die zich graag willen inzetten voor de wijk. Onze voorkeur gaat uit naar iemand die in de leeftijdgroep 20 tot en met 50 jaar, maar ook oudere bewoners zijn welkom. Op dit moment bestaat de wijkraad uit 50 plussers en een aantal jongere leden zouden welkom zijn. Binnen de werkgroepen of het bestuur kunnen deeltaken worden overgenomen. De bedoeling is om specifieke onderwerpen te gaan behartigen. Mocht u geïntreseerd zijn in een specifiek actiepunt, en wilt u zich specifiek hiervoor inzetten, bent u natuurlijk ook welkom.

VACATURE 1: Op dit moment zijn we specifiek op zoek naar iemand die voor ons artikelen wil schrijven voor publicatie in de lokale media en website. Om deze artikelen te kunnen schrijven, dient de kandidaat aan bestuurs- en openbare vergaderingen deel te nemen. Dit betreft 1 avond in de maand. Het betreft gemiddeld twee berichten per maand. Geschatte tijdsbelasting is 5 uur per maand.

VACATURE 2: Voor het secretariaat zijn wij op zoek naar iemand die de notulen van de bestuurs- en openbare vergaderingen wil opstellen. Het betreft 1 vergadering in de maand. Tevens dienen de notulen middels verzendlijst te worden verzonden naar onze contacten. Geschatte tijdsbelasting is 5 uur per maand.

VACATURE 3: Voor het secretariaat zijn wij op zoek naar iemand die het beheer van de mailbox van de wijkraad wil beheren. Het betreft het ontvangen van alle mail en deze door te sturen naar specifieke bestuursleden of contacten. Daarnaast dienen ontvangstbevestigingen te worden verzonden. Het is wenselijk dat kandidaat aan de bestuurs- en openbare vergaderingen deel neemt. Het betreft 1 vergadering in de maand. Geschatte tijdsbelasting is 10 uur per maand.


Mocht u willen reageren op een specifieke vacature, kunt u contact opnemen met het bestuur van de wijkraad. Dit geldt natuurlijk ook als u behoefte heeft aan extra informatie of op een andere manier een bijdrage aan uw wijk wilt leveren.

Wijkbewoners