Wat is en doet de wijkraad?

De wijkraden zijn een informatiebron voor de gemeente omtrent wensen van de wijkbewoners, voor zowel zaken welke vanuit de gemeente komen, als zaken welke de wijkbewoners zelf gerealiseerd zouden willen zien. Zij behartigen dus de belangen van u als wijkbewoner bij het gemeente bestuur. Om deze belangen te behartigen heeft de wijkraad regelmatig contact met de Politie (de wijkagent), Wooncorporatie Casade (de woonconsulent) en Contour de Twern. Maar ook met de andere wijk en dorpsraden en overige instanties zoals het sociaal team Dongen wordt overleg gepleegd.

De Stichting Wijkraad West 2 houdt zich bezig met de leefbaarheid in de wijk en stimuleert de sociale cohesie onder de wijkbewoners. Om dit te bereiken bestaan er naast de wijkraad een aantal werkgroepen. Iedere werkgroep heeft zijn eigen aandachtspunt. Zo zijn er werkgroepen voor speelvoorzieningen, groenvoorzieningen en verkeer en veiligheid.

Heeft u als wijkbewoner wensen, opmerkingen, of kent u zaken die voor verbetering vatbaar zijn, schroom dan niet om en neem contact op met de wijkraad. Voelt u zich betrokken bij de leefbaarheid in de wijk, er zijn altijd plaatsen in een van onze werkgroepen, een mailtje is voldoende om u aan te melden. Het bestuur zal dan contact met u opnemen voor verdere informatie.

Cees Zwaal

Voorzitter Stichting Wijkraad West 2
Wijkbewoners