WEST 2 doet 'NL Doet'

Tijdens de landelijke NL Doet manifestatie op 21 en 22 maart a.s. zal ook in West 2 een activiteit in dit kader plaats vinden en wel op zaterdag 22 maart. De locatie welke hiervoor is uitgekozen is voor het tweede jaar het gebied rondom de vijver en speelgebied aan de Bloemaertstraat. Vanaf 13.00 uur die middag zijn vrijwilligers van harte welkom om al het zwerfvuil op te ruimen en de speelattributen te soppen en op te poetsen. De wijkraad zorgt voor een NL Doet stand waar de benodigde… Lees verder →

Geschreven door Cees van den Broeke op 16 Maart, 2014

Wijkinformatie n.a.v. openbare vergadering wijkraad West 2

Naar aanleiding van het opstappen van wethouder Velthoven en het besluit dat er geen vervangende wethouder komt, gecombineerd met de komende gemeenteraads verkiezingen, werd in de openbare vergadering van 11 februari j.l. door het bestuur van de wijkraad de verwachting uitgesproken dat een aantal lopende zaken meer tijd zullen gaan vergen, i.v.m. te verwachten uitstel van besluiten. Ongeacht dit feit is het de raad een behoefte om het vertrekkende college een dankbriefje te schrijven voor de… Lees verder →

Geschreven door Cees van den Broeke op 16 Februari, 2014

Nieuwe speelplaats-klusdag Vlinderboom 22 maart

In de voorgaande jaren is hard gewerkt aan de herinrichting van de schoolpleinen en het opknappen van bestaande speeltoestellen op de speelplaats van Basisschool De Vlinderboom.

In november 2013 heeft er een geslaagde klusdag plaatsgevonden dankzij de hulp van zeer veel bereidwillige ouders,leerkrachten, de steun van vele bedrijven en de inbreng vanuit Wijkraad West 2. Door al deze hulp hebben we de kosten relatief laag kunnen houden en al veel kunnen realiseren, maar het is nog niet… Lees verder →

Geschreven door B.S. Vlinderboom op 02 Februari, 2014

2014 ook voor dagelijks bestuur wijkraad West 2 begonnen

Dinsdag 14 jan. kwam het bestuur van de wijkraad voor het eerst in het nieuwe jaar weer bijeen, waarbij vermeld dient te worden dat er vanaf het begin van het jaar wel al individuele contacten waren geweest tussen de voorzitter en partners van de wijkraad. De voorzitter deed daar verslag van en aan de hand daarvan werden een aantal zaken waar de raad zich de komende tijd hard voor wil maken besproken. Uit gegevens van de gemeente bleek dat vernielingen door vuurwerk tijdens oud en nieuw, 2… Lees verder →

Geschreven door Cees van den Broeke op 17 Januari, 2014

Nieuw speeltoestel Bloemaertstraat geplaatst.

Donderdag 9 jan. j.l. is het nieuwe speeltoestel aan de Bloemaertstraat geplaatst door de leverancier. Via de gemeente is dit toestel aangeschaft, op voordracht van de wijkraad en buurtbewoners. Hiermee is de tweede fase in het opknappen van dit gebied een feit. Voor fase 3, waaronder het aanpakken van het asfaltbaantje, is nog uitgebreid overleg met de gemeente nodig gezien de hoge kosten welke dit met zich meebrengt. Ook dient nog bekeken te worden wat er met de bomen aan weerszijden van… Lees verder →

Geschreven door Cees van den Broeke op 11 Januari, 2014