Actuele status N629

Al geruime tijd lijkt het stil te zijn rond de ontwikkelingen rond de N629. Echter niets is minder waar. Heel het project zit in een aantal cruciale beslissingsmomenten. Laat ik eerst maar eens terug kijken waar we stonden en hoe alles er uit zag.

Een aantal jaren geleden heeft de provincie besloten dat de N629, beter bekend als de verbinding Steenstraat, Westerlaan en Heistraat, een betere doorstroming van het verkeer moest krijgen. Daarnaast had de gemeente Oosterhout de behoeft om… Lees verder →

Geschreven door Cees Zwaal op 10 Februari, 2015

Protocol wijkraad

Zoals in de lokale media al meerdere malen is bericht is de gemeente bezig met het opnieuw opstellen van de Nota Dorps en wijkraden. Als wijkraad zijn we al geruime tijd bezig om structuur in onze werkwijze te brengen. Duidelijkheid voor de bewoners van de wijk, onze gesprekpartners en bestuursleden van de wijkraad. Dit alles heeft zich vertaald in een protocol. Hierin staat beschreven hoe wij als wijkraad met een melding omgaan.

In het protocol stellen we als bestuur een aantal… Lees verder →

Geschreven door Cees Zwaal op 08 Februari, 2015

Afsluiting 2014 en Nieuwjaarswens.

Op de vooravond van het nieuwe jaar, kijk ik als voorzitter tevreden terug op 2014. Een jaar waar veel is gebeurt. Niet altijd zichtbaar maar voor de toekomst van de wijk zeer zeker positieve ontwikkelingen. Hiermee hebben we de basis gelegd voor de toekomst van onze wijk en daarmee als wijkraad een professionelere werkwijze ontwikkeld.

Als we naar zichtbare resultaten kijken, denk ik allereerst aan de ontwikkelingen met de parkeerproblematiek in een aantal straten. Vooral het… Lees verder →

Geschreven door Cees Zwaal op 31 December, 2014

Wijkraad West 2 twittert aan de weg

Om aandacht te vragen voor hun Twitter account, heeft wijkraad West 2 een spandoek opgehangen bij binnenkomst van de wijk, hoek Westerlaan/Middellaan, nabij de turborotonde. Naast de eigen website: www.dongenwest2.nl heeft dit Twitter account @DongenWest2, eveneens de bedoeling de wijkbewoners zoveel mogelijk te betrekken bij het wel en wee van de wijk. Conform de slogan van de wijkraad: 'op weg naar een wijk, waar het fantastisch leven is', is deze wegwijzer naar het doen en laten van de… Lees verder →

Geschreven door Cees van den Broeke op 29 November, 2014

Goed bezochte openbare vergadering

De openbare vergadering van wijkraad West 2, van afgelopen maandag 17 nov. werd naast de vaste leden en werkgroepleden ook nog door een aantal andere wijkbewoners bezocht. Daarnaast waren er vertegenwoordigers van West 1 en de Beljaart aanwezig, met hen werd afgesproken om daar waar het mogelijk is gezamenlijk zaken aan te pakken en elkaar inzicht te geven over lopende zaken die ook bij hun spelen. Na een paar mededelingen door de voorzitter waarbij het plan voor nieuwbouw aan de Noorderlaan… Lees verder →

Geschreven door Cees van den Broeke op 19 November, 2014