'NLdoet' ook in West 2

Zaterdag 21 maart is de jaarlijkse vrijwilligersdag van het Oranjefonds onder de naam 'NLdoet'. Ondanks dat de wijkraad pas nog een klusdag had aan de Bloemaertstraat wil men ook hierin participeren, en wel met het opruimen van het zwerfvuil in de wijk. Aangezien de gehele wijk te groot is voor het aantal te verwachten vrijwilligers heeft het bestuur voor een aantal gedeelten van de wijk een alternatief plan bedacht waardoor wellicht een flink aantal buurtbewoners mede een steentje… Lees verder →

Geschreven door Cees van den Broeke op 11 Maart, 2015

Oversteekplaats aan de Middellaan wordt veiliger

Tijdens de openbare vergadering van 10 febr. j.l. kwamen o.a. de volgende zaken aan de orde: Rioolproblemen aan de Hugo v.d.Goesstraat, afvalverzamelpunt in de Tooropstraat, afwerking speelgebied Bloemaertstraat. Verder werd melding gemaakt van het feit dat woningbouwvereniging Cascade in gesprek gaat met huurders om oog te hebben voor hun leefomgeving, dit naar aanleiding van klachten uit een deel van de wijk.

Ten aanzien van de rioolproblemen bij de Hugo v.d.Goesstraat zal een… Lees verder →

Geschreven door Cees van den Broeke op 22 Februari, 2015

Actiepunt parkeerproblematiek

Al een 5 tal jaren staat de parkeerproblematiek in de wijk als actiepunt op de agenda. Op een aantal plaatsen hebben we als wijkraad een verbetering kunnen tewerkstellen. Ook zijn er een aantal plaatsen waar we tot op heden niet een gewenst resultaat hebben kunnen realiseren. Oorzaak kan zijn dat er geen oplossing mogelijk is. Ruimtegebrek in de straat is daar een voorbeeld van. Ook kan het zijn dat meningsverschillen tussen bewoners onderling een mogelijke oplossing in de weg staan. Dit… Lees verder →

Geschreven door Cees Zwaal op 15 Februari, 2015

Parkeersituatie Hugo van der Goesstraat

De laatste jaren heeft bij de wijkraad diverse malen de parkeersituatie aan de Tooropstraat, Hugo van de Goesstraat en de van Goghstraat op de agenda gestaan. Het gebied heeft gebrek aan parkeerruimte. Het bestuur heeft besloten om een nieuw actiepunt op te starten. Volgens het door de wijkraad gebruikte protocol gaat er op korte termijn een overleg met de gemeente plaats vinden waarin bekeken gaat worden welke oplossingen mogelijk zijn. Hierna zal doormiddel van bewonersbrieven en… Lees verder →

Geschreven door Cees Zwaal op 15 Februari, 2015

Riolering Hugo van der Goesstraat

Vorig jaar zijn wij als wijkraad geattendeerd op problemen met wortelgroei van de bomen aan de Hugo van der Goesstraat. De problemen uiten zich in dichtgroeien van de riolering met verstopping als gevolg en wortelopdruk in de stoep. Daarnaast groeien de bomen tegen de huizen aan en vertonen deze woningen scheurvorming in muren. Reden genoeg voor de bewoners om hun zorgen te uiten.

Ten aanzien van de boomgroei tegen de huizen, heeft de gemeente inmiddels de takken ingekort. Hierdoor… Lees verder →

Geschreven door Cees Zwaal op 11 Februari, 2015