Nieuw actiepunt bestemmingsplan Noorderlaan

Al geruime tijd is bekend dat het gebied ten noorden van de Noorderlaan in het bestemmingsplan van Dongen is aangemerkt als nieuwbouw locatie. Het gebied staat beter bekend als de appelboomgaard. Inmiddels is dit perceel in bezit van de gemeente en worden de eerste discussies gevoerd over een mogelijke invulling. Zo is afgelopen jaar al gesproken over mogelijke woningbouw en sinds een aantal weken wordt de locatie ook genoemd als mogelijke locatie voor mogelijke nieuwbouw voor VV Dongen. Om… Lees verder →

Geschreven door Cees Zwaal op 19 Oktober, 2016

Uitbreiding bestuur wijkraad

Sinds een week is het officieel. Het bestuur van de wijkraad is uitgebreid met een vijfde bestuurslid. Na een inwerkperiode en kennismaking met diverse vertegenwoordigers van alle samenwerkende instanties, is Eddie Straka als algemeen lid aan het bestuur toegevoegd. Eddie zal voornamelijk de veiligheid in de wijk gaan… Lees verder →

Geschreven door Cees Zwaal op 10 Oktober, 2016

NIEUWSBRIEF DONGEDAL MEI 2016

Al geruime tijd is de wijkraad samen met bewoners en instanties plannen aan het inventariseren over de mogelijkheden om het park Dongedal een nieuwe invulling te geven. Met deze nieuwsbrief willen we u graag informeren over de huidige stand van zaken.

Dit jaar hebben wij onderzocht wat de wensen van bewoners en diverse instanties waren. Middels interviews en twee informatieavonden is aan u persoonlijk gevraagd wat u idee is hoe een juiste invulling van het park moest zijn. Dit vormde… Lees verder →

Geschreven door Cees Zwaal op 31 Mei, 2016

Whats App groep Dongen West 2

Binnen de wijkraad zijn we sinds 1 januari bezig met het opzetten van een preventieve Whats App groep. Het doel van deze groep is om verdachte situaties in de wijk op deze groep te delen. Tevens wordt contact met de politie gezocht. Uit ervaringen van reeds actieve Whats App groepen blijkt dat door de groep criminaliteit kan worden voorkomen en zelfs daders kunnen worden aangehouden.

Als wijkraad willen we graag een dekking van de groep over heel de wijk realiseren. Waarbij het… Lees verder →

Geschreven door Cees Zwaal op 24 Maart, 2016

Nieuwe opzet communicatie wijkraad.

De komende weken zal binnen de wijkraad een aantal wijzigingen in de communicatie gaan plaats vinden. Reden voor deze aanpassingen zijn dat op korte termijn een nieuwe website van de gemeente Dongen zal worden gepresenteerd. De reden dat de gemeente zijn website aanpast is om deze voor de bezoeker overzichtelijker te maken. Daarnaast wordt van uit die website een aantal aanpassingen ten aanzien van informatie betreffende de dorps- en wijkraden doorgevoerd. Dit alles vindt zijn oorzaak in de… Lees verder →

Geschreven door Cees Zwaal op 12 Maart, 2016