Algemeen

Geschreven door Cees Zwaal

Nieuwe datum openbare vergadering 18 september

Zoals u misschien al in de media hebt vernomen zit Dongen in financieel zwaar weer. Er zal bezuinigd moeten worden en daar gaan we in heel Dongen iets van merken. Ook wijk Dongen West 2 zal hier niet aan ontkomen. Vandaag hebben we inzage gekregen in de keuzenota. Deze Nota is opgesteld door het college van Dongen. In deze nota staan de voorgestelde maatregelen welke een bezuiniging opleveren. Donderdag 19 september wordt deze nota in de gemeenteraad besproken.

Voor West 2 kan dit gevolgen hebben voor ontwikkeling Dongendal, Bomenbeleidsplan, onderhoud groen en daarmee stopt het niet. Om deze reden heeft het bestuur van de wijkraad vandaag besloten om de openbare vergadering van 18 september niet door te laten gaan. Eerst moet er duidelijkheid bestaan over gevolgen voor projecten en actiepunten die in onze wijk leven. Deze duidelijkheid moet de komende twee weken ontstaan. Daarom hebben we een nieuwe datum gepland: 9 oktober.

Wij hopen dat u onze beslissing begrijpt en hopen u 9 oktober graag op de volgende onpenbare vergadering te ontmoeten.