parkeerproblemen

Geschreven door Cees Zwaal

Parkeertelling

In de maand april heeft er door de wijkraad een telling van geparkeerde auto's plaats gevonden. Aanleiding van deze telling was een overleg met de gemeente over parkeer knelpunten in de wijk en mogelijke oplossingen. Zoals uit het aktiepunt 'parkeersituatie Bosboomstraat' blijkt, is in sommige gebieden het aantal aanwezige auto's ten opzichte van aanwezige parkeerplaatsen niet evenredig. Een simpele oplossing is er vaak niet te vinden. En de term simpel betreft niet alleen de uitvoering, maar ook de kosten baten moeten rendabel zijn.

Om het probleem beter zichtbaar te maken, heeft in samenspraak met de gemeente de wijkraad op meerdere momenten tellingen gehouden. Daar deze tellingen veel tijd vergen, is besloten om het gebied te beperken tussen de Rembrandtstraat, Anjerstraat, Middellaan en Ruysdaalstraat. Vanuit dit gebied zijn de laatste jaren zowel bij de gemeente als de wijkraad de meeste klachten ontvangen.

Tijdens de tellingen is per gebied of straat vastgesteld hoeveel auto's op dat moment geparkeerd waren. Hierbij is onderscheidt gemaakt tussen drie groepen. Auto's die juist geparkeerd zijn, auto's die volgens wetgeving fout geparkeerd zijn en auto's die tussen beide groepen invallen. Bij de laatste groep kan gedacht worden aan auto's die de minimale doorgang van de weg blokkeren maar wel juist volgens de verkeerstekens juist staan geparkeerd. Het totale overzicht is aangeboden bij de gemeente. De volgende stap is het vaststellen van knelpunten en hoeveel juiste parkeerplaatsen in een straat aanwezig zijn. Na die conclusie zal er wederom een overleg met de gemeente gaan plaats vinden. Doel van dit overleg is om structurele oplossingen uit te werken en deze vervolgens aan het College van B en W aan te bieden.

Tot slot: tijdens de tellingen zijn er geen foto’s genomen of kentekens geregistreerd.