Stroomschema meervoudige oplossing

Bij meldingen of klachten waarbij uiteindelijk meer dan 1 oplossing mogelijk is, wordt onderstaand stroomschema gebruikt. Binnen alle mogelijke opties wordt het draagvlak de bewoners en de haalbaarheid net zolang getoetst tot dat er nog maar 1 oplossing mogelijk is. Mocht u vragen hebben of wilt u reageren op het stroomschema, kunt u contact opnemen met het bestuur van de wijkraad.

Wijkbewoners