Stroomschema enkelvoudige oplossing

Bij meldingen of klachten waarbij uiteindelijk maar 1 oplossing aanwezig is, wordt onderstaand stroomschema gebruikt. Mocht u vragen hebben of wilt u reageren op het stroomschema, kunt u contact opnemen met het bestuur van de wijkraad.

Wijkbewoners