04 November, 2020

Openbare vergadering

Eens in de zes maanden organiseert de wijkraad een openbare vergadering. Bij deze vergadering zijn buiten de vaste bestuursleden, alle leden van de werkgroepen aanwezig. Tevens krijgen wijkbewoners de gelegenheid om deze vergaderingen bij te wonen. Zo ontstaat er de mogelijkheid om als wijkbewoner actief deel te nemen in het overleg van de wijkraad. Tevens is dit ook een van de mogelijkheden om als wijkbewoner punten in de vergadering op te brengen. Aanvang van de vergadering is 20:00 uur. Locatie wordt nader bepaald.

 1. Opening en mededelingen
  1. Vaststelling van en eventuele aanvulling op de agenda
 2. Verslag en actielijst
  1. Goedkeuring verslag vorige openbare vergadering
  2. Verslag en actielijst vorige openbare vergadering
 3. Binnen gekomen en uitgaande post
  1. Binnen gekomen post
  2. Uitgaande post
 4. Mededelingen voorzitter

 5. Actiepunten zie voor actueel overzicht website

 6. Wijkactiviteiten

 7. WVTTK

 8. Rondvraag en Sluiting