07 Oktober, 2020

Besloten vergadering bestuur wijkraad.

Eens in de twee maanden is er een besloten vergadering van het bestuur van de wijkraad. Tijdens deze vergadering worden actuele actiepunten besproken. Tevens wordt in dit overleg door het bestuur besloten op welke wijze zij invulling geven aan de wensen van de wijkbewoners.