BS de Vlinderboom

Naar aanleiding van een brief van de medezeggenschapsraad van BS de Vlinderboom, is in de maand maart meerdere malen contact geweest tussen de school en leden van de wijkraad. In de verzonden brief heeft de school steun gevraagd voor verbetering van de situatie rondom de school. Het betreft hier verbeterpunten betreffende veiligheid in de ruimste zin van het woord. Ook diverse voorzieningen rond de school zullen de nodige aandacht krijgen.

30 November, 2012

Tijdens de bestuursvergadering is besloten om dit actiepunt af te sluiten. Wel zal de wijkraad nauw contact houden met de school om zo op de hoogte te blijven van actuele problemen. Tevens zal de wijkraad open staan om in de toekomst verdere samenwerking mogelijk te maken. Hierbij zal centraal het belang van de school en de buurtbewoners staan.

30 Mei, 2012

Vandaag is het schoolplein officieel geopend. Tijdens de opening waren vertegenwoordigers van diverse instanties aanwezig.

12 Mei, 2012

Vandaag heeft de tweede grote klusdag plaats gevonden. In totaal de derde in rij. Zie voor verslag het artikel op deze website.

26 April, 2012

Afgelopen week is er overleg geweest met vertegenwoordigers van de school. Het overleg bestond uit de volgende onderwerpen: organisatie klusdag 12 mei 2012, opening schoolplein 30 mei 2012, aandachtspunten betreffende de verkeerssituatie rond de school en tot slot continuering van de samenwerking tussen de school en de wijkraad.

24 September, 2011

Vandaag is de tweede klusdag georganiseerd. zie verslag en artikelen op de website

19 September, 2011

De afgelopen periode heeft op diverse momenten overleg plaats gevonden met alle organisaties die in wat voor vorm dan ook een bijdrage leveren. Zeker nu de eerste dag achter ons ligt, worden voor de tweede klusdag de laatste puntjes op de i gezet

17 September, 2011

Vandaag vindt de eerste klusdag plaats. Alle activiteiten vinden plaats op de speelplaats van de school.

23 Augustus, 2011

In de buurt is de eerste flyer rondgebracht.

16 Augustus, 2011

Tijdens de besloten vergadering van 16 augustus is met vertegenwoordigers van de deelnemende instanties het programma doorgenomen. Hierbij zijn tevens laatste knelpunten besproken. Ook is gesproken over de eventuele bijdrage aan de klusdagen.

15 Augustus, 2011

Op 15 augustus heeft er een overleg plaats gevonden met de wijkraad en de vertegenwoordigers van de school. Het concept draaiboek van de school en de wijkraad is behandeld en de laatste aandachtspunten in de organisatie zijn vastgelegd.

29 Juli, 2011

Afgelopen week hebben leden van de werkgroepen het gebied geïnventariseerd op mogelijke klussen. Hierbij zijn geen grote actiepunten geconstateerd. Zwerfvuil en reinigen van straatmeubilair is uitvoerbaar op de klusdagen. De lijst is inmiddels besproken met de vertegenwoordiger van de gemeente.

19 Juli, 2011

Tijdens de openbarevergadering is het conceptdraaiboek aan de leden van de werkgroepen gepresenteerd. Tevens zullen de leden van de werkgroepen de buurt rond de school gaan inventariseren op mogelijke verbeterpunten. Dit zal op vrijdag 22 juli plaats vinden.

12 Juli, 2011

Gisteren heeft er een overleg tussen wijkraad en school plaats gevonden. In dit overleg zijn detailafspraken gemaakt betreffende de eerste periode van heel het tijdplan en daarmee ook de eerste klusdag. De officiele aanvang en daarmee start van de werkzaamheden zal op 17 september 2011 zijn. De eerste klusdag en daarmee afronding van de eerste werkzaamheden zal op 24 september 2011 zijn.

23 Juni, 2011

Tijdens de besloten vergadering van 21 juni heeft het bestuur de plannen voor een aantal klusdagen in de buurt rond de school bij de officiële instanties bekend gesteld. De klusdagen gaan gecombineerd worden met klusdagen welke de school zelf organiseert. De officiële instanties staan positief tegen over de plannen. Op korte termijn zal een concept draaiboek worden opgesteld. Tevens zal er op de website een informatiepagina worden geopend.

27 Mei, 2011

Op 27 mei heeft een overleg plaats gevonden tussen de directie van BS de Vlinderboom, de Oudercommissie en de wijkraad. Tijdens dit overleg is besloten om een plan uit te werken waarin de voorzieningen en de omgeving van de school verbeterd gaan worden.

16 Mei, 2011

Tijdens de openbare vergadering is in overleg met de vertegenwoordigers van de BS de Vlinderboom afgesproken dat op korte termijn een overleg zal plaats vinden tussen wijkraad en de school over het opstellen van een concept tijdbalk en draaiboek.

28 Maart, 2011

Naar aanleiding van een verzoek van de wijkraad, is de situatie rond de school besproken in het JOS overleg. In dit overleg zijn medewerkers van politie, Stichting Richting en gemeente betrokken. Vanuit deze instanties zal een inventarisatie van mogelijke incidenten plaats vinden.

24 Maart, 2011

Leden van de wijkraad en werkgroepen hebben een bezoek aan de school gebracht om aandachtspunten ter plekke te bekijken. Tevens is er door medewerkers van de school e.e.a. toegelicht.