Reconstructie Middellaan: Bushaltes

Op dit moment is de gemeente een aantal plannen aan het ontwikkelen welke de invulling van de Middellaan zullen wijzigen. Binnen deze plannen zullen ook de bushaltes op de Middellaan worden gereconstrueerd. Hiermee komen de tijdelijke haltes te vervallen. De te realiseren bushaltes zullen in uitvoering geschikt zijn voor minder validen.

16 Januari, 2012

Inmiddels is de gewenste beplanting aangebracht en daarmee wordt het aktiepunt afgesloten

05 December, 2011

Afgelopen week zijn de werkzaamheden met het plaatsen van de bushaltes afgerond. Wel zal de wijkraad het actiepunt nog aanhouden om de laatste punten te laten afronden. Het betreft dan het aanpassen van de beplanting.

08 Oktober, 2011

Afgelopen week is door middel van een bewonersbrief bekend gemaakt dat op korte termijn de werkzaamheden gaan starten. In de afgelopen periode is regelmatig contact geweest tussen bewoners en gemeente. Vanuit deze gesprekken is een voor alle partijen acceptabele oplossing gevonden.

05 Maart, 2011

Op 6 april 2011 wordt er een inloopavond in cafe de Salamander aan de Belgielaan georganiseerd. Aanvang 19.30 uur, sluiting 21.00 uur. Tijdens deze avond zal de gemeente de definitieve plannen voor de bushaltens presenteren. Direct omwonenden hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

26 Januari, 2011

In het ontmoetingscentrum de Schouw is een voorlichtingsavond georganiseerd waarbij de gemeente haar plannen voor de reconstructie van de bushaltes aan de wijkbewoners heeft gepresenteerd. Leden van de werkgroep verkeer en veiligheid hebben namens de wijkraad deze avond bezocht. Tijdens de presentatie en de rondvraag bleek dat niet alle wijkbewoners de ter hoogte van de Narcisstraat nieuwe te realiseren bushalte steunde. De wethouder heeft aangegeven dat hij het plan met de busmaatschappij zal bespreken en indien mogelijk een alternatief zal zoeken.