Reconstructie Middellaan: Dongepark

Op dit moment is de gemeente een aantal plannen aan het ontwikkelen welke de invulling van de Middellaan zullen wijzigen. Zo zal er ter hoogte van de Tamboerijnlaan – Dongepark een nieuwe kruising worden gerealiseerd. Tevens zullen twee nieuwe bushaltes worden geplaatst. Al deze werkzaamheden zullen buiten West 2 plaats gaan vinden. Echter zal in als gevolg van deze plannen een reconstructie van het Dongepark gaan plaatsvinden. Het betreft dan het gebied de Donge, Middellaan en Ruysdaelstraat. De gemeente heeft het voornemen om dit gedeelte van het park te gaan herbeplanten. Hierbij heeft de wijkraad de gemeente geadviseerd om een open beplanting toe te passen.

15 Maart, 2013

In de afgelopen winterperiode heeft de gemeente het snoeibeleid dermate aangepast dat er een openere structuur van het park is ontstaan. Deze open structuur heeft tot gevolg dat er meer sociale controle mogelijk is en daarmee het gevoel van veiligheid wordt verhoogd. Met deze uitvoering is aan alle actiepunten voldaan en heeft de wijkraad besloten om dit aktiepunt af te sluiten.

03 September, 2012

Tijdens het overleg met de gemeente is de wijkraad geïnformeerd betreffende het voornemen van het plaatsen van extra verlichting en snoeien van de begroeiïng ter hoogte van het zitje in het park aan de kant van de Sluisweg. Beide punten zijn al langere tijd een aandachtspunt van de wijkraad. Reden is binnenkomende klachten betreffende overlast en onveilige uitstraling. Vanuit de wijkraad is positief gereageerd op het voornemen van de gemeente.

12 December, 2011

Inmiddels zijn de werkzaamheden rondom de middellaan grotendeels afgerond. Op meerdere plaatsen dient de beplanting nog te worden aangepast. Zo ook in het park. wel is inmiddels een gedeelte van de verlichting vernieuwd.

17 Augustus, 2011

Tijdens de beslotenvergadering van 16 augustus is de wijkraad door de vertegenwoordiger van de gemeente geïnformeerd over de aanvang van de werkzaamheden. Als aanvangsdatum staat 29 augustus gepland. Een specifieke datum wanneer de herinrichting van het park zal plaats vinden is op dit moment nog niet exact bepaald.

10 Mei, 2011

Vanuit de bewoners is gevraagd om aanpassing van de verlichting in het park. Dit onderwerp is ter sprake gebracht bij de gemeente. Hierop heeft de gemeente toegezegd dat de verlichting zal worden aangepast.

Zie ook actiepunt 'vernieuwing straatverlichting'.

11 Februari, 2011

De wijkraad is door de gemeente geïnformeerd over het voornemen een aantal bomen te vellen. Deze bomen moeten wijken om de reconstructie mogelijk te maken. Leden van de werkgroep groenvoorziening zijn op de locatie wezen kijken en hebben de wijkraad een positief advies gegeven betreffende de te vellen bomen en de herplant verplichting.