Klusdag Trompstraat – Tasmanstraat

Zoals in het weekblad Dongen en op andere web-sites al is vermeld, heeft de wijkraad al sinds begin december 2010 contacten met de gemeente om doormiddel van een klusdag samen met wijkbewoners de leefbaarheid van de wijk te verhogen. Zie ook actiepunt Straatmeubilair en Groenvoorzieningen op deze site. Met de wijkscan zoals de wijkraad begin november heeft uitgevoerd, is er een inventarisatie van de gehele wijk opgemaakt. Tijdens de in januari gehouden openbare vergadering van de wijkraad, is door het bestuur besloten om de organisatie op te starten voor een klusdag in het groenstrook gebied Trompstraat — Tasmanstraat.

De bedoeling is om deze eind april, begin mei op een zaterdag te organiseren. Het doel is om samen met gemeente en buurtbewoners allerlei kleine klussen in het gebied op te pakken waardoor leefbaarheid, uitstraling, maar ook het samen ondernemen wordt bevorderd. De gemeente ondersteunt met middelen en de wijkraad organiseert de gehele dag. Tevens zullen leden van de diverse werkgroepen die dag meehelpen met allerlei klussen. In dit actiepunt zullen we de buurtbewoners direct informeren in welk stadium de organisatie zich bevindt. Middels deze web site kunnen buurtbewoners meedenken en reageren op de activiteiten rondom deze dag. Als wijkraad vragen wij ook aan de overige wijkbewoners om te reageren op deze klusdag. In een later stadium zal ook voor andere buurten een dag worden georganiseerd en ieder idee is welkom.

22 Juni, 2011

Op de besloten vergadering van 21 juni heeft de eind evaluatie van de klusdag aan de Trompstraat plaats gevonden. Hiermee is formeel de klusdag afgesloten. Conclusies zijn terug te vinden in het nieuwsartikel 'afsluiting klusdag Trompstraat'.

16 Mei, 2011

Tijdens de openbare vergadering is door de werkgroepen een evaluatie gedaan. Ook een aantal aanwezige bewoners hebben in deze evaluatie meegedaan. De wijkraad stelt de definitieve eindconclusies samen nadat ook de deelnemende instanties hun ervaring hebben teruggekoppeld.

14 Mei, 2011

Vandaag heeft de klusdag plaats gevonden. Op de website staat een nieuwsartikel en een fotoreportage

12 Mei, 2011

Afgelopen week is er het nodige overleg geweest met bewoners en deelnemende instanties. De laatste punten zijn op de i gezet.

20 April, 2011

Op de besloten vergadering welke op 19 april heeft plaats gevonden, zijn verdere detail afspraken met alle officiele partners gemaakt. Tevens is er een lijst met resterende actiepunten opgesteld. Voor wat betreft een aantal actiepunten zal op korte termijn extra communicatie met de wijkbewoners gaan plaats vinden. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan het verplaatsen van de glasbak bij het speelveld.

07 April, 2011

Op 7 april heeft er een overleg tussen medewerkers van de gemeente en de wijkraad plaats gevonden. In dit overleg zijn verdere afspraken betreffende de ondersteuning vanuit de gemeente gemaakt.

24 Maart, 2011

Tijdens de openbare vergadering van 21 maart is het programma voor deze dag doorgenomen en zijn de definitieve tijden vastgesteld. Tevens is voor de website bezoeker een info pagina op de website geopend. Op deze pagina zal steeds de laatste informatie worden toegevoegd.

26 Februari, 2011

Op 25 februari is door medewerkers van de gemeente, werkgroepleden en leden van de wijkraad een bezoek aan de buurt gebracht. Tijdens dit bezoek zijn de tot nu toe bekende verbeterpunten en wensen van de buurtbewoners ter plaatse besproken. Tijdens deze gesprekken is bekeken of de punten uitvoerbaar zijn en welke ondersteuning en materialen benodigd zijn.

14 Februari, 2011

Om de buurtbewoners te informeren en in de gelegenheid te stellen om actief mee te denken over de invulling van de klusdag, is er door de wijkraad een nieuwsbrief verspreid. Alle bewoners die direct aan het park Trompstraat, Tasmanstraat wonen hebben deze brief ontvangen. Dit wil niet zeggen dat andere buurtbewoners niet mogen reageren. Via de website kan een ieder reageren.

03 Februari, 2011

Na een bezoek aan de buurt eind januari hebben leden van de diverse werkgroepen een lijst samengesteld van punten die verbeterd kunnen worden. Het betreft hier van het schoonmaken van de speelvoorzieningen, snoeiwerkzaamheden, planten van extra groep en vervangen van stuk straatmeubilair. Tijdens het opstellen van de lijst hebben de leden uit de werkgroepen al contact gezocht met de op dat moment aanwezige buurtbewoners. De reacties zijn door de leden al in de lijst verwerkt. Inmiddels is aan de gemeente gevraagd of het mogelijk is om deze klussen op de dag zelf uit te mogen voeren.