renovatie vijver helfrichstraat

De gemeente heeft het voornemen om in 2019 de vijver uit te gaan baggeren. Hiermee wordt de vijver toekomst bestendig. Dit wil zeggen dat in de zomer de vijver niet droog valt en bij hevige regelval de vijver als buffer kan dienen om regenwater op te vangen. Om dit te realiseren worden rondom de vijver de rioleringsputten van het riool afgekoppeld en zal het regenwater naar de vijver lopen.

22 Juni, 2018

Afgelopen week heeft de gemeente een avond voor de bewoners gehouden waarbij zij informatie van de renovatie van de vijver hebben gedeeld.

Tijdens de presentatie is uitvoerig ingegaan hoe de gemeente de wensen die de bewoners hebben aangegeven in de renovatie willen verwerken.

Zo zal de vijver worden voorzien van nieuwe beplanting. Niet alleen in de vijver maar ook rondom. Zo zullen er eendenmanden worden geplaatst en zal de visstand op een leefbare situatie worden gebracht. Vuiknisbakken worden aangepast en er komt een mogelijkheid van een plek om te vissen

16 Mei, 2018

Afgelopen week is er een bijeenkomst geweest waar vertegenwoordigers van de gemeente, de visvereniging en wijkraad aanwezig waren. Op deze bijeenkomst konden omwonenden vragen stellen maar vooral ook hun wensen uitspreken hoe zijn het gebied aangepast willen zien

De beplanting rondom de vijver kwam ter sprake. Maar ook de vissen en de eenden welke in de vijver aanwezig zijn werden genoemd. Hier spraken de bewoners hun wens uit om de situatie voor de dieren te verbeteren.

Maar ook de parkeersituatie kwam ter sprake. Zo is voorgesteld om aan 1 kant van Zoutmanstraat op te heffen.