Duurzaamheid

Duurzaamheid is een onderwerp wat de komende jaren een belangrijk onderwerp in de wereld zal zijn. Zo ook in Dongen en onze wijk. Om deze reden hebben we als bestuur besloten om dit punt als vast agendapunt in onze vergaderagenda opnemen

Bij duurzaamheid moeten we niet alleen aan zonneenergie denken maar ook aan een gas vrije wijk, CO2 neutraal zijn, maar ook duurzaam bouwen. Als wijkraad willen we hier actief met onze partners meedenken.

Maar ook willen we onze inwoners in de wijk de mogelijkheid geven om actief mee te denken hoe we duurzaamheid in de wijk kunnen bevorderen.