Reconstructie Heistraat

Nu er door de politiek gekozen is voor het voorkeurstraject, wordt door de gemeente een nieuw project opgestart. Het betreft de reconstructie van de oude Heistraat.

30 Augustus, 2018

Na het besluit om het voorgestelde traject van de N629 tot uitvoering te brengen, zal ook de inrichting van de Heistraat en Westerlaan bepaald worden. Als wijkraad zien wij graag dat dit trace wordt voorzien van veilige oversteekplaatsen. Daarnaast zijn wij voorstander dat de huidige fietspaden langs de Heistraat worden verbeterd zodat veiligheid wordt verhoogd. Tot slot zien we graag een oplossing voor de parkeersituatie bij de AVRI.

Mocht u een idee hebben hoe wij de boven genoemde punten kunnen realiseren, zijn wij benieuwd hoe u hier over denkt.