Bestemmingsplan Noorderlaan

Al geruime tijd is bekend dat het gebied ten noorden van de Noorderlaan in het bestemmingsplan van Dongen is aangemerkt als nieuwbouw locatie. Het gebied staat beter bekend als de appelboomgaard. Inmiddels is dit perceel in bezit van de gemeente en worden de eerste discussies gevoerd over een mogelijke invulling. Zo is afgelopen jaar al gesproken over mogelijke woningbouw en sinds een aantal weken wordt de locatie ook genoemd als mogelijke locatie voor mogelijke nieuwbouw voor VV Dongen. Om in een zo vroeg mogelijk stadium de belangen van de bewoners te kunnen behartigen, wordt dit gebied als nieuw actiepunt opgevoerd.

13 November, 2018

De gemeente gaat onderzoeken of in 2019 een plan voor mogelijke woningbouw kan worden opgesteld. Als wijkraad blijven we dit proces nauwkeurig volgen.

13 April, 2017

De projectontwikkelaars hebben aan de gemeenteraad hun rapporten aangeboden. Hierop is door de gemeenteraad extra informatie opgevraagd waar de ontwikkeleers kunnen reageren. Hierna zal zowel binnen de raad als zowel de de ledenvergadering van VV Dongen de voorstellen worden behandeld. De huidige verwachting is dat medio juli 2017 een definitief besluit zal worden genomen.

29 November, 2016

Deze week is bekend gesteld dat er vier ontwikkelaars zich gaan buigen over het verplaatsen van de locatie van VV Dongen. Iedere ontwikkelaar dient in zijn plan de locatie aan de Noordenlaan uit te werken. Echter dienen zij ook naar alternatieve locaties te zoeken. Op 1 maart dienen zij hun rapport bij de gemeente aan te leveren. Hierna zal de gemeenteraad een besluit nemen over welke optie uitgevoerd gaat worden. Een eis die aan de ontwikkelaars is meegegeven is dat de uitvoering kosten neutraal wordt. In de besluitvorming wordt de visie van VV Dongen meegenomen.

20 Oktober, 2016

Zowel de gemeenteraad als de ledenvergadering van VV Dongen hebben ingestemd met een haalbaarheidsonderzoek naar nieuwbouw voor VV Dongen in het gebied.