Bomenbeheer

In navolging van de nieuwe communicatie binnen de wijkraad, wordt vanaf deze datum het onderwerp 'bomenbeheer' als vast actiepunt op de website ingevoerd. Hiermee willen wij alle te bespreken onderwerpen betreffende de bomen in de wijk behandelen.

Als wijkraad gaan we zowel als bestuursleden als leden van de groenwerkgroep eens in de anderhalf jaar samen met ambtenaren van de gemeente een ronde door de wijk maken. Tijdens deze ronde informeren we elkaar over knelpunten en visie over de situatie betreffende de bestaande bomen in de wijk. Hieruit volgt een beleid zoals we als wijkraad de belangen betreffende bomen in de wijk voor de komende periode gaan uitdragen. Natuurlijk worden de belangen van de bewoners in dit beleid meegenomen.

Voor de komende jaren streven we vooral naar duurzaamheid. Oudere bomen willen we koesteren. Geen tien jonge bomen op een veld planten en twee jaar later weer de helft omkappen omdat er geen ruimte meer voor de tien bomen is. Trottoirs toegankelijk houden. Indien boom verplaatsbaar is, heeft dat de voorkeur.

06 November, 2018

Tijdens de besloten vergadering hebben we bij de vertegenwoordiging van de gemeente onze zorgen uitgesproken over het bomenbeleid. Als wijkraad worden we niet mee meegenomen met de voorstellen van de kapvergunningen. Ook zijn wij van mening dat er een willekeur van kap plaats vindt en compensatie niet op de juiste wijze wordt uitgevoerd.

Ook hebben we verzocht om het onderhoud van de bomen in het Dongedal te hervatten. Dit was het afgelopen jaar geminimaliseerd wegens de voorgenomen reconstructie. Nu deze is uitgesteld, zijn wij van mening dat normaal onderhoud dient plaats te vinden.