Oversteekplaats Middellaan

Al geruime tijd voert de wijkraad een discussie met de gemeente over de situatie van de oversteekplaats op de Middellaan. Het betreft de oversteekplaats ter hoogte van de Salamander. Ondanks dat er weinig ongevallen op dit punt plaats vinden, zijn wij van mening dat de verkeerslichten niet genoeg opvallen. Regelmatig krijgen wij van automobilisten te horen dat zij ervaren dat de stoplichten op groen staan en ineens realiseren dat dit niet het geval is. De oorzaak lijkt door de verouderde verkeerslichten in combinatie met de omgeving.

Dit actiepunt is op de website opgevoerd naar aanleiding van de vernieuwing van de communicatie. Zie het nieuwsartikel van 12 maart 2016 op deze website.

16 November, 2016

Nu de donkere maanden zijn ingetreden, blijkt dat er geen klachten betreffende de verkeerslichten worden ontvangen. Om die reden wordt dit actiepunt afgesloten.

26 April, 2016

Afgelopen maand is de verlichting van de stoplichten aangepast. Tevens zijn de toegezegde 'tikkers' op de installatie aangebracht. Hiermee is de oversteekplaats op meerdere punten verbeterd en daarmee is de veiligheid verhoogd. Als wijkraad hebben we wel besloten om de situatie te blijven monitoren. In de huidige omstandigheden, kale bomen en de daglicht omstandigheden die bij dit jaargetijde horen lijkt de verlichting van het verkeerslicht niet meer tegen de achtergrondweg te vallen. Om die reden blijft het actiepunt open staan.

22 Maart, 2016

Tijdens overleg met de gemeente zijn wij geïnformeerd over het voornemen om de verkeerslichten te vernieuwen. Tevens wordt signalering, zogenaamde 'tikkers', voor slechtzienden aangebracht.