verkeerssituatie BS vlinderboom

Dit actiepunt de algeheel verkeersveiligheid rond de BS de Vlinderboom. Al geruime tijd wordt door de schoolleiding en de ouderraad bij de wijkraad aangegeven dat de verkeerssituatie rond de school op een aantal punten onveilig is. Als wijkraad zijn wij voorstander van het invoeren van de door ons gedoopte 'Schoolstraat'. Dit is een duidelijk herkenbaar gebied rond de scholen. Deze herkenbaarheid kan bijvoorbeeld ontstaan door het wegdek blauw te schilderen. Borden en markeringen zouden het gebied aan de weggebruiker moeten aankondigen. Het idee is afgekeken van de zogenaamde fietsstraat zoals bijvoorbeeld bij de Koepelkerk.

01 Augustus, 2018

Deze week heeft een gesprek plaats gevonden betreffende de verkeerssituatie rond de school. Tevens hebben we onze zorgen uitgesproken over het feit dat eerder voorgestelde verbeteringen niet door de gemeente zijn opgepakt,

16 Juni, 2016

Vandaag is door de gemeente gereageerd op ons advies betreffende de locatie van de verkeersborden. In de reactie geeft de gemeente aan dat zij geen noodzaak zien om extra borden te plaatsen. Tevens zien zij op dit moment geen noodzaak om een markering op de weg aan te brengen.

Als wijkraad zullen wij de situatie blijven monitoren en bij onveilige verkeerssituaties de discussie met de gemeente opnieuw opstarten.

02 Juni, 2016

In navolging van het overleg met de schoolleiding is vandaag het advies naar de gemeente gestuurd. Als wijkraad vragen wij de plaatsing van de borden met de tekst 'schoolzone' aan te passen.

Het advies kunt u lezen in advies verkeerssituatie schoolzone BS Vlinderboom.

20 April, 2016

De afgelopen maand is door de gemeente het schoolgebied gemarkeerd met opvallende verkeersborden met de tekst 'schoolzone' Hiermee wordt het gebied gemarkeerd zodat de overige weggebruikers bewust zijn dat zij in een gebied rijden waar schoolkinderen van de weg gebruik maken. Niet alleen bij BS De Vlinderboom zijn deze borden geplaatst, maar ook bij de BS de Westerkim.

Als wijkraad zijn wij positief gestemd met deze volgende stap welke genomen is om de veiligheid te verbeteren. Wel zijn wij de discussie met BS de Vlinderboom gestart of de plaatsing van de borden wel juist is uitgevoerd. Daarnaast zouden wij als wijkraad een markering op de weg in combinatie van de huidige borden als meest ideale oplossing zien.

Nadat de gesprekken met ouderraad en schoolleiding heeft plaatsgevonden, zullen wij als wijkraad een advies aan de gemeente uit brengen.

14 Maart, 2016

In een overleg met de gemeente is door de gemeente aangegeven dat op dit ogenblik plannen worden uitgewerkt om de veiligheid van de fietsdoorgang vanuit de Begoniastraat, de oversteekplaats op de Anjerstraat en de Beethovenstraat te verbeteren.

15 Januari, 2016

Rondom de school zijn verkeersborden aangepast waardoor een duidelijkere verkeerssituatie ontstaat.

02 December, 2015

Afgelopen periode is er intens overleg geweest tussen ouderraad en schoolleiding en de wijkraad. Uit dit overleg is gebleken dat er een zestal verbeterpunten in de verkeerssituatie rond de school wenselijk zijn. Het betreft de diverse oversteekplaatsen, het eenrichtingsverkeer aan de Hortensiastraat, de fietsdoorgang vanuit de Begoniastraat. Alle punten worden door de wijkraad bij de gemeente als advies opgevoerd.