Whats App wijkpreventie

Sinds januari 2016 is de wijkraad begonnen met het opzetten van een preventieve Whats App groep. Aanleiding is het toenemende aantal woninginbraken en autobranden in de gemeente Dongen.

27 April, 2016

Tijdens de openbare vergadering is besloten om bewonersbrieven op te stellen. In deze brief worden bewoners uit west 2 gevraagd om deel te nemen aan de WhatsApp groep. Tevens zal het regelement bij de bewonersbrief worden toegevoegd.

De verspreiding van de bewonersbrief zal selectief plaats vinden. De gekozen methode van deze verspreiding zorgt voor een zo breed mogelijke dekking in de wijk. Ieder lid uit de werkgroepen en bestuur deelt naar eigen inzicht binnen zijn buurt de bewonersbrieven uit. Hiermee hopen we een olievlekwerking in gang te zetten.

13 Maart, 2016

Door de vernieuwing van de communicatie en website, is dit actiepunt met terugwerkende kracht ingevoerd. Voor meer informatie zie nieuwsartikel van 12 maart 2016.

11 Maart, 2016

Er is overleg met de gemeente geweest omtrent het plaatsen van borden in de wijk. De wijkraad gaat hier een plan voor opstellen en deze indienen bij de gemeente.

08 Maart, 2016

De Whats App groep is opengesteld voor bewoners in Dongen West 2. Het bestuur gaat verder met actief leden werven. Tevens wordt de mogelijkheid geopend om vrijwillig aan te melden. Dit kan middels deze website.

01 Februari, 2016

Na de eerste proefperiode zijn de eerste leden toegevoegd. Tevens is er een regelement geschreven. Deze is geëvalueerd met politie en gemeente.