Parkeersituatie gebied Hugo van der Goesstraat

De afgelopen maanden zijn er klachten bij de wijkraad gemeld betreffende de parkeersituatie aan de Hugo van der Goesstraat. In het verleden zijn dezelfde klachten ontvangen uit de Tooropstraat en de van Goghstraat. Reden voor de wijkraad om dit specifieke gebied ten aanzien van het parkeren eens nader te bestuderen. Op korte termijn zal de wijkraad samen met de gemeente gaan overleggen wat eventuele oplossingen kunnen zijn om de parkeersituatie in dit gebied te verbeteren.

01 Augustus, 2018

Afgelopen week hebben we als wijkraad met vertegenwoordigers van de gemeente door de wijk een ronde gemaakt. De vertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor wegen en verkeer binnen de gemeente. Ook op deze locatie zijn we geweest en hebben we de problematiek wederom doorgenomen. Ook mogelijke oplossingen zijn besproken. De vertegenwoordigers gaan intern de situatie bespreken. Als wijkraad hebben we voorgesteld om kritisch naar de parkeerverboden te kijken.

12 Oktober, 2015

In overleg met de gemeente is gekeken of het mogelijk is om de parkeerplaatsen aan de Hugo van der Goesstraat uit te breiden. De twee opties die bekeken zijn, betreft de kap van bomen aan de woningzijde. Deze heeft geen voorkeur van de gemeente. De tweede optie is een extra parkeerhaven creëren aan de parkzijde. Hiervoor dient het bestemmingsplan te worden aangepast. Hiervoor is het probleem op dit moment niet groot genoeg. Als wijkraad blijven wij de parkeersituatie in het gebied volgen.

01 Augustus, 2015

Uit de reacties op de bewonersbrief blijkt dat er niet voldoende draagvlak voor het gedeeltelijk opheffen van het parkeerverbod aanwezig is. Met deze uitslag is het voor de wijkraad niet mogelijk om de gemeente te verzoeken om een passende oplossing te realiseren.

22 Mei, 2015

Komende week wordt in de media en middels bewonersbrieven gevraagd naar ideëen om de parkeersituatie te verbeteren. Tevens wordt middels een bewonersbrief aan bewoners aan de van Goghstraat gevraagd wat hun mening is ten aanzien van het gedeeltelijk opheffen van het parkeerverbod. Na 15 juni zal de uitslag van de reacties worden vastgesteld.

18 Mei, 2015

afgelopen week is er overleg geweest met ambtenaren van de gemeente om een inventarisatie op te maken van mogelijkheden om de parkeersituatie in het gebied te verbeteren. Besloten is om bij bewoners alle mogelijkheden te gaan toetsen op draagvlak.