veiligheid in de wijk

Al geruime tijd houdt de wijkraad zich bezig met de veiligheid in de wijk. Deze veiligheid raakt veel gebieden. Verkeer, inbraakpreventie, verlichting zijn daar voorbeelden van. Echter gaat dit punt veel verder en heeft het direct invloed op de leefbaarheid van de wijk. Als wijkraad hebben we als voornemen een aantal gebieden eens kritisch te bekijken en daar waar nodig is met instanties overleggen hoe een en ander verbeterd kan worden.

03 Juli, 2018

Als wijkraad hebben we regelmatig contact met de BOA's en onze wijkagenten. In dit overleg wordt gekeken hoe we als wijk scoren op de misdaadcijfers. Hier hebben we een indicatie hoe veilig onze wijk is.

In het overlag van afgelopen week is wederom gebleken dat onze wijk ver onder het landelijk gemiddelde van misdaadcijfers blijft. Natuurlijk een goed teken. Toch blijven we waakzaam om ervoor te zorgen dat de wijk veilig blijft.

11 Mei, 2016

Met de veranderende communicatie binnen de wijkraad, blijft dit actiepunt actief. Echter zullen structurele problemen als separate actiepunten worden opgevoerd. Het punt 'veiligheid in de wijk' blijft bestaan als vast actiepunt binnen de vergaderingen. Hiermee willen we continue aandacht aan dit punt geven.

06 Januari, 2016

Vandaag is de eerste WhatsApp groep aangemaakt. Deze groep heeft als doel om binnen de wijk een preventieve groep op te zetten waarbij ooggetuigen voor misstanden worden geactiveerd. De verkregen informatie wordt aan politie doorgegeven. De groep fungeert voor de wijkraad als test. Nadat het functioneren van de groep aan de verwachtingen gaat voldoen, zullen er meer groepen worden aangemaakt. Iedereen in de wijk Dongen West 2 kan zich via het secretariaat aanmelden.

03 Januari, 2014

Terugkijkend op 2013 en de jaarwisseling kunnen we wat betreft veiligheid in de wijk stellen dat over het algemeen er geen grote incidenten of knelpunten zijn. De cijfers van misdaadpercentages, het aantal meldingen bij de klachtenlijn van de gemeente en contacten naar de wijkraad geven geen verontrustend beeld. Ondanks deze positieve conclusie, blijft de wijkraad natuurlijk actief bezig met veiligheid in de wijk en zal ook in 2014 dit punt de nodige aandacht krijgen.

22 Augustus, 2012

Tijdens de besloten vergadering van 21 augustus is gesproken met de vertegenwoordiger van de politie. In dit gesprek is van gedachte gewisseld over het verhogen van de veiligheid in de wijk. Als eerste is de vraag gesteld hoe op een makkelijke manier de veiligheid kan worden verhoogd. Door alle deelnemers werd als conclusie getrokken dat signaleren en melden de eerste stap is.

16 Juni, 2012

Op 31 mei heeft een aantal leden van de wijkraad deelgenomen aan de raadsvoorlichtingsavond welke is gehouden in de centrale hal van het gemeentehuis. Tijdens deze voorlichting is de gemeenteraad geinformeerd over de actuele cijfers van misdaad en incidenten. Tevens hebben zowel Novadic Kentron, Politie en Stichting Richting op een duidelijke manier verteld hoe met bijvoorbeeld overlast, drugsgebruik en inbraak wordt omgegaan en welke rol een zij hierin kunnen spelen.