Bladkorven

In de herfstperiode plaatst de gemeente bladkorven in de wijk. Het afgelopen jaar zijn bij ons meerdere vragen binnen gekomen over plaatsing en plaatsingsduur van de korven. Ook de leden van de groengroep geven aan dat er een betere verdeling mogelijk moet zijn. Om die reden zal er een inventarisatie van de lokaties worden opgemaakt en zal een voorstel naar de gemeente gaan met een gewijzigd plaatsingsplan.

14 Oktober, 2013

Om een betere afdoening van de wensen en klachten van bewoners betreffende de bladkorven te kunnen zeker stellen, heeft de gemeente besloten dat deze klachten rechtstreeks bij de klachtenlijn van de gemeente kunnen worden aangegeven. Als wijkraad staan wij positief tegenover deze ontwikkeling. Als wijkraad hebben we dan ook besloten om dit actiepunt af te sluiten. Voor meer informatie zie het nieuwsbericht van 23 oktober 2013 op deze website.

27 September, 2012

Uit overleg met de gemeente is gebleken dat ons verzoek voor 6 extra bladkorven is afgewezen. Wel wordt er in de groenvoorziening aan de weberstraat extra bladkorven geplaatst. Tevens heeft de gemeente aangegeven dat zij indien mogelijk bladkorven verplaatsen waardoor een groter gebied bestreken wordt.

03 September, 2012

Vandaag heeft de wijkraad een advies aan de gemeente uitgebracht betreffende het plaatsen van de bladkorven in de komende herfst. In dit advies zijn extra bladkorven aangevraagd voor de grondvoorzieningen rond de Weberstraat. Tevens is verzocht om de korven te plaatsen als de aanwezige bomen hun blad verliezen.

19 Maart, 2012

De komende periode zal de groengroep in de wijk inventariseren waar het beste bladkorven kunnen worden geplaatst. Hierbij wordt gekeken naar de aanwezige bomen en de ontvangen reacties van de bewoners.