Lokatie glasbak Riebeeckstraat

Tijdens de wijkscan, voorbereiding van de klusdag van 14 mei en reacties vanuit de bewoners, is de lokatie van de glasbak ter sprake gekomen. Probleem wat zich voordoet is dat de glasbak bij een ingang van het speelveld staat. Dit speelveld is ingericht voor de jongere kinderen in de buurt en wordt als gevaarlijk ervaren.

Voor verdere informatie zie de nieuwsartikelen op de website.

10 Mei, 2016

Als wijkraad hebben we de gemeente gevraagd wat de actuele status is van de afvalstraat bij de Lidl. Hiermee zou tevens de glasbak kunnen worden verplaatst.

21 Mei, 2015

Naar aanleiding van klachten van bewoners is de gemeente gevraagd de mogelijkheden te bezien om de glasbak te verplaatsen naar bijvoorbeeld het gebied van de Lidl.

18 Oktober, 2013

De afgelopen periode zijn er de nodige geruchten betreffende een mogelijke invulling van de panden van de voormalige firma Piet Kerkhof. Op dit moment lijkt dat er een commerciële invulling van het gebied gaat plaats vinden. Als gevolg van deze ontwikkelingen heeft de wijkraad aan de gemeente gevraagd om te bezien of er een afvalpunt met diverse containers in dit gebied kan worden gerealiseerd. Hiermee ontstaat dan ook de mogelijkheid om de glascontainer van de huidige locatie te verplaatsen.

14 Februari, 2013

De afgelopen periode zijn bij de wijkraad meerdere klachten betreffende glas rond de glasbak ontvangen. Uit gesprekken met de gemeente blijkt dat op dit moment wordt bezien of de containers kunnen worden vervangen door ondergrondse containers. Tevens geeft de gemeente aan dat de glasbak bijna niet wordt gebruikt. De gemeente overweegt dan ook om de glasbak te verwijderen.

14 Juni, 2011

Tijdens de bewonersavond is besloten om in afwachting van de kerntakendiscussie en daarmee het toekomstig afvalbeleid geen alternatieve lokatie bij de gemeente voor te stellen. Mocht blijken dat de huidige lokatie van de glascontainers blijft bestaan, zijn er al wel twee alternatieven ter sprake gekomen. Het betreft dan het veld bij de van Riebeeckstraat/het Hoefke en een nader te bepalen lokatie aan de Noorderlaan.

06 Juni, 2011

Deze week worden in de directe omgeving van het speelveld aan de Tasmanstraat een flyer verspreid. In deze flyer worden de bewoners uitgenodigd voor de bewonersavond op 14 juni.

01 Juni, 2011

Op 14 juni zal een bewonersavond worden georganiseerd waarin een gezamelijk advies zal worden gevormd. De wijkraad zal dit advies bij de gemeente voordragen.

16 Mei, 2016

Tijdens de openbare vergadering van 16 mei is besloten om alternatieve lokaties tijdens de bewonersavond welke voor de inrichting van het speelveld aan de Tasmanstraat worden meegenomen. Naar aanleiding van de inbreng tijdens deze avond zal de wijkraad een advies aan de gemeente uitbrengen.

12 Mei, 2011

Tijdens overleg met de gemeente is de haalbaarheid van mogelijke alternatieve lokaties besproken. Gemeente heeft aangegeven dat in de kerntakendiscussie het afvalbeleid nog bepaald dient te worden en hierin bepalend kan zijn.

10 Mei, 2011

afgelopen week is een flyer verspreid met daarin een alternatieve locatie. Het verspreidingsgebied betrof de directe omgeving van een mogelijke lokatie. Het betreft dan het grasveld aan de van Riebeeckstraat en het Hoefke.