Inrichting speelveld Tasmanstraat

Tijdens in de voorbereiding van de klusdag van 14 mei, is door bewoners gevraagd voor een oplossing voor de voetballende jeugd. De doorgangen van de hegjes worden gebruikt als doel. Dit met alle risico's van dien. Tijdens de gesprekken en voorbereidingen om tot een oplossing te komen, hebben bewoners aangegeven dat zij graag een bewonersavond willen waarin dit onderwerp behandeld wordt.

09 December, 2011

De reparaties aan het hekwerk hebben inmiddels plaats gevonden. De wijkraad sluit hiermee dit actiepunt af.

21 September, 2011

In een gesprek heeft de gemeente teruggekoppeld dat de reparatie van het hek is aanbesteed en op korte termijn zal plaats vinden. Tevens zullen er een aantal verbeteringen aan het hek plaatsen. Het plaatsen van een doel in het hekwerk is om financiele reden afgewezen. Middels een brief heeft de wijkraad buurtbewoners die eerder gereageerd hebben, geinformeerd.

17 Augustus, 2011

Tijdens de openbare vergadering van 16 augustus heeft de wijkraad bij de vertegenwoordiger van de gemeente gevraagd naar de status van behandeling. Deze heeft toegezegd op korte termijn een definitief antwoord naar de wijkraad te laten sturen.

18 Juli, 2011

Naar aanleiding van het advies naar de gemeente zal op korte termijn de noodzakleijke reparaties aan het hekwerk plaats vinden. Over het plaatsen van een voetbaldoel op het verharde gedeelte heeft nog geen definitieve terugkoppeling plaats gevonden.

14 Juni, 2011

Tijdens de bewonersavond is een eenduidig advies gevormd. Dit advies zal door de wijkraad naar de gemeente worden gestuurd. Het advies bestaat uit het niet plaatsen van de minidoeltjes. Wel zal een voorstel tot aanpassing en noodzakelijke reparatie van het hekwerk rond het basketbalveld in het advies worden opgenomen. De aanpassing zal bestaan aan het aanbrengen van een doel in het hekwerk. Voor de minidoeltjes zal een alternatieve lokatie in de wijk worden gezocht.

06 Juni, 2011

Deze week worden in de directe omgeving van het speelveld aan de Tasmanstraat een flyer verspreid. In deze flyer worden de bewoners uitgenodigd voor de bewonersavond op 14 juni.

01 Juni, 2011

Op 14 juni zal een bewonersavond worden georganiseerd waarin een gezamelijk advies zal worden gevormd. De wijkraad zal dit advies bij de gemeente voordragen.

16 Mei, 2011

Tijdens de openbare vergadering van 16 mei is afgesproken dat op korte termijn een bewonersavond zal worden georganiseerd. Naar aanleiding van deze avond zal de wijkraad een advies aan de gemeente uitbrengen.