Buitengebied West 2

Grofweg gezien bestaat de wijk uit twee gebieden. Het eerste gebied zijn de woonwijken en het tweede gebied wordt gezien als buitengebied. Vooral dit gebied zal de komende periode vanuit de gemeente en de provincie met een aantal grotere projecten worden geconfronteerd. Zo zal de aansluiting van de Beljaard naar de Noorderlaan tot stand komen. Maar ook de discussie betreffende de hoogspanningslijn die in noorden van de wijk loopt of de vernieuwing van de Heistraat zijn punten die de wijk niet zal ontgaan.

17 Augustus, 2011

Tijdens de besloten vergadering van 16 augustus, is besloten om dit actiepunt af te sluiten. Reden voor deze beslissing is dat inmiddels contacten met bewoners en bewonersorganisaties in het buitengebied zijn ontstaan waardoor de wijkraad in staat is om hun belangen te kunnen behartigen. Hierdoor wordt de gestelde vacature voor de werkgroep buitengebied overbodig en zal dan ook worden gesloten.

In dit actiepunt zijn nog een aantal extra aandachtspunten vernoemd. Voor wat betreft de aanpassing van de hoogspanningsleiding zijn de eerste tekenen positief voor onze wijk: in de tot nu toe gekozen optie zal de hoogspanningsleiding worden verwijderd. Voor wat betreft het ecogebied zijn de verdere ontwikkelingen nog niet in een stadium dat hiervoor nog geen actiepunt benodigd is. Voor wat betreft de reconstructie van de N629 ligt dit allemaal anders en heeft de wijkraad besloten om hier een nieuw actiepunt voor te openen.

Mocht in de toekomst dit actiepunt en de genoemde vacature weer actueel worden, zullen wij deze weer openen c.q publiceren.

20 April, 2011

Tijdens de besloten vergadering van 19 april heeft het bestuur besloten om een nieuw actiepunt te openen. Dit actiepunt zal de belangen van het gebied gaan behartigen. Binnen dit actiepunt zullen als eerste gezamelijk de eventuele nieuwe hoogspanningsleiding, vernieuwing Heistraat en ecozone worden opgenomen. De ontsluiting van de beljaard zal als zelfstandig actiepunt blijven bestaan. Om de belangen van het gebied te kunnen behartigen, zal er op korte termijn een flyer worden verspreid. Tevens zal bij genoeg belangstelling een werkgroep buitengebied worden opgericht.