Vernieuwing Straatverlichting

Vorig jaar is de gemeente begonnen met het vervangen van de inmiddels verouderde straatverlichting in de gehele wijk. De gemeente heeft vooraf een proefopstelling in de wijk gerealiseerd waarbij verschillende lantarens zijn geplaatst. Hierna hebben we als bewoners en wijkraad onze voorkeur bij de gemeente kunnen aangeven. Middels een nieuwsbrief heeft de gemeente alle bewoners geïnformeerd betreffende de aanvang van de werkzaamheden en tevens de mogelijkheid geboden om een verzoek tot aanpassingen in de plaatsing van de lichtmasten geboden. Als wijkraad zijn we natuurlijk zeer verheugd dat de gemeente ons al deze inspraak heeft geboden.

Inmiddels is een gedeelte van de wijk voorzien van de nieuwe verlichting. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bleek dat er foutieve armaturen waren geplaatst. De gemeente heeft toegezegd dat de leverancier de afwijkende armaturen zou vervangen door de juiste uitvoering.

25 Februari, 2013

Tijdens de beslotenvergadering van het bestuur van de wijkraad, is besloten om dit actiepunt af te sluiten. Inmiddels is waar nodig alle verlichting vernieuwd en aangepast. Wel is met de gemeente overleg geweest over gebieden in de wijk welke de komende jaren mogelijk heringericht worden. In het voortraject en het uitwerken van de plannen zal bij deze gebieden het vernieuwen van de openbare verlichting ter sprake komen. Tevens zal de raad de aanwezige ouder verlichting op veiligheid blijven monitoren.

17 April, 2012

Tijdens de wijkraad vergadering heeft de gemeente een toelichting gegeven over de overgebleven lokaties. Voor wat betreft de Anjerstraat, Rembrandtstraat, Sluisweg en de Ruysdaelstraat is gesteld dat de verlichting nog niet aan vernieuwing toe is. Voor wat betreft de van Goghstraat zullen nog twee lantarens worden vernieuwd. Voor wat betreft de resterende lantarens aan zowel de van Goghstraat en de Potterstraat, zal in een later stadium besloten worden of deze vernieuwd worden. Reden is een mogelijke herindeling van het gebied.

19 Maart, 2012

Binnen de wijk zijn inmiddels nagenoeg alle lantarenpalen vernieuwd. toch zijn er een aantal plekken waar dit nog niet gebeurt is. Dit was aanleiding om specifiek aan de uitvoerende ambtenaren te vragen naar de hierna genoemde straten. Het betreft de 'busroute' bestaande uit Amjerstraat, Rembrandtstraat, Sluisweg en de Ruysdaelstraat, de van Goghstraat en de Potterstraat.

01 December, 2011

Inmiddels is wederom begonnen met het vernieuwen van de straatverlichting. De wens van buurtbewoners, B.S. de Vlinderboom en daarmee de wijkraad om op de 'kiss en ride' strook extra verlichting te plaatsen, is inmiddels uitgevoerd.

30 September, 2011

De gemeente heeft een bewonersbrief uitgegeven waarin de aankondiging dat de komende maanden de verlichting in het tweede deel van de wijk zal worden vernieuwd. Daar de bewonersbrief geen duidelijkheid geeft over de verlichting aan de Kiss en Ride strook bij bs de Vlinderboom en het Dongepark, zal de wijkraad nogmaals verzoeken om deze te locaties in de werkzaamheden mee te nemen.

10 Mei, 2011

Naar aanleiding van het verzoek om de verlichting in het dongepark aan te passen, is door de gemeente de toezegging gedaan om dit daadwerkelijk te gaan uitvoeren. De werkzaamheden gaan gelijktijdig plaats vinden met het vernieuwen van de straatverlichting in dat deel van de wijk.

Het gebied in het park betreft het gedeelte de Donge-Middellaan-Ruysdealstraat-Sluisweg.

16 Februari, 2011

Tijdens de besloten vergadering van de wijkraad is met de vertegenwoordiger van de gemeente gesproken omtrent de voortgang van het project. Inmiddels is het noordelijke deel van de wijk voorzien van nieuwe verlichting. Tijdens de vergadering is tevens door het bestuur gevraagd of indien binnen het budget ruimte aanwezig is, de verlichting in het Dongepark kan worden aangepast.

15 December, 2010

Tijdens de besloten vergadering van 14 december 2010, is door de vertegenwoordiger van de gemeente een toelichting geven over de huidige stand van zaken. Door de verkeerde levering van de armaturen is er een vertraging opgetreden in het uitvoeren van de werkzaamheden. Echter werd ook duidelijk aangeven dat dit uitstel absoluut geen afstel is. In 2011 zullen de werkzaamheden weer aanvangen.