Toelichting Poll

Om als wijkraad uw belangen te kunnen behartigen, wordt er maandelijks een Poll opgesteld. De bedoeling is om op een eenvoudige manier uw mening te peilen. De Poll bestaat uit een eenvoudige stelling met daarbij een keuzemogelijkheid. Na dat u uw keuze heeft ingevoerd en heeft gestemd, wordt de vraag met keuzemogelijkheden vervangen door de tot op dat moment bekende uitslag.

Toelichting Nieuwsbrief

Graag willen wij uw mening over actuele onderwerpen weten. Op deze manier kunnen we uw belangen behartigen. Een van de middelen die we hiervoor willen gaan inzetten, zijn online enquĂȘteformulieren. Om die reden verzoeken wij onze wijkbewoners om zich te registreren op onze web-site.

In een later stadium overweegt het bestuur om een digitale nieuwsbrief samen te stellen en deze naar de geregistreerde e-mailadressen te versturen.

Registratiegegevens worden niet voor overige doeleinden gebruikt of aan derden verstrekt. Sluiten